• mp3
 • ชื่อรายการ: 70302 งานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์

 • รหัสชุดวิชา: 70302
 • ชื่อชุดวิชา: สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 18.52 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (12194)     duration: (18:52)     Uploaded: 26-09-12
 • Tags: 70302
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 70302 การสร้างและการใช้แบบสอบถ...

 • รหัสชุดวิชา: 70302
 • ชื่อชุดวิชา: สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 19.52 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: -
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (5504)     duration: (19:52)     Uploaded: 26-09-12
 • Tags: 70302
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 70206 อาหารสำหรับผู้สูงอายุ

 • รหัสชุดวิชา: 70206
 • ชื่อชุดวิชา: โภชนาการกับชีวิตมนุษย์
 • วิทยากร: ดร.ศศิมน ปรีดา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 19.40 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผู้สูงอายุ ความสำคัญของโภชนาการ
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (5145)     duration: (19:39)     Uploaded: 25-09-12
 • Tags: 70206
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 70206 น้ำกับสุขภาพ

 • รหัสชุดวิชา: 70206
 • ชื่อชุดวิชา: โภชนาการกับชีวิตมนุษย์
 • วิทยากร: ดร.รศ.ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 19.20 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: ความสำคัญของน้ำ ดุลภาพของน้ำในร่างกาย
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (4912)     duration: (19:21)     Uploaded: 25-09-12
 • Tags: 70206
 • Comments - Responses: (0)
 

Powered Free by PHPmotion - Video Script