• mp3
 • ชื่อรายการ: 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศา...

 • รหัสชุดวิชา: 60499
 • ชื่อชุดวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 20.00 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: สอนเสริม ทาง FM Sukhothai วันที่ 19 เม.ย 54
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (401)     duration: (01:42)     Uploaded: 08-11-12
 • Tags: 60499
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศา...

 • รหัสชุดวิชา: 60499
 • ชื่อชุดวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 20.00 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: สอนเสริม ทาง FM Sukhothai วันที่ 5 เม.ย 54
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (418)     duration: (01:52)     Uploaded: 08-11-12
 • Tags: 60499
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมื...

 • รหัสชุดวิชา: 60331
 • ชื่อชุดวิชา: เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 20.00 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: สอนเสริม ทาง FM Sukhothai วันที่ 21 ส.ค 55
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (509)     duration: (01:10)     Uploaded: 08-11-12
 • Tags: 60331
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมื...

 • รหัสชุดวิชา: 60331
 • ชื่อชุดวิชา: เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 20.00 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: สอนเสริม ทาง FM Sukhothai วันที่ 7 ส.ค 55
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (457)     duration: (01:35)     Uploaded: 08-11-12
 • Tags: 60331
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมื...

 • รหัสชุดวิชา: 60331
 • ชื่อชุดวิชา: เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 20.00 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: สอนเสริม ทาง FM Sukhothai วันที่ 31 ก.ค 55
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (394)     duration: (01:39)     Uploaded: 08-11-12
 • Tags: 60331
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมื...

 • รหัสชุดวิชา: 60331
 • ชื่อชุดวิชา: เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 20.00 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: สอนเสริม ทาง FM Sukhothai วันที่ 24 ก.ค 55
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (624)     duration: (00:42)     Uploaded: 08-11-12
 • Tags: 60331
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมื...

 • รหัสชุดวิชา: 60331
 • ชื่อชุดวิชา: เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 20.00 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: สอนเสริม ทาง FM Sukhothai วันที่ 17 ก.ค 55
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (426)     duration: (01:43)     Uploaded: 08-11-12
 • Tags: 60331
 • Comments - Responses: (0)
 • mp3
 • ชื่อรายการ: 60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมื...

 • รหัสชุดวิชา: 60331
 • ชื่อชุดวิชา: เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง
 • วิทยากร: สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ: เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ: 20.00 นาที
 • เลขทะเบียน: -
 • รายละเอียดย่อ: สอนเสริม ทาง FM Sukhothai วันที่ 10 ก.ค 55
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     Played: (423)     duration: (01:28)     Uploaded: 08-11-12
 • Tags: 60331
 • Comments - Responses: (0)
 

Powered Free by PHPmotion - Video Script