• mp3
 • ชื่อรายการ:  60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษ...
 • รหัสชุดวิชา:  60499
 • ชื่อชุดวิชา:  ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศ...
 • วิทยากร:  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ:  เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ:  20.00 นาที
 • เลขทะเบียน:  -
 • รายละเอียดย่อ:  สอนเสริม ทาง FM Sukhothai วันที่ 29 มี.ค 54
 • Tags: 60499
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      Played: 599     duration: 01:49    Uploaded: 08-11-12
 •  
 • mp3
 • ชื่อรายการ:  60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษ...
 • รหัสชุดวิชา:  60499
 • ชื่อชุดวิชา:  ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศ...
 • วิทยากร:  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ:  เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ:  20.00 นาที
 • เลขทะเบียน:  -
 • รายละเอียดย่อ:  สอนเสริม ทาง FM Sukhothai วันที่ 22 มี.ค 54
 • Tags: 60499
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      Played: 467     duration: 01:41    Uploaded: 08-11-12
 •  
 • mp3
 • ชื่อรายการ:  60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษ...
 • รหัสชุดวิชา:  60499
 • ชื่อชุดวิชา:  ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศ...
 • วิทยากร:  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ:  เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ:  20.00 นาที
 • เลขทะเบียน:  -
 • รายละเอียดย่อ:  สอนเสริม ทาง FM Sukhothai วันที่ 15 มี.ค 54
 • Tags: 60499
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      Played: 411     duration: 01:41    Uploaded: 08-11-12
 •  
 • mp3
 • ชื่อรายการ:  60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษ...
 • รหัสชุดวิชา:  60499
 • ชื่อชุดวิชา:  ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศ...
 • วิทยากร:  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ:  เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ:  20.00 นาที
 • เลขทะเบียน:  -
 • รายละเอียดย่อ:  สอนเสริม ทาง FM Sukhothai วันที่ 8 มี.ค 54
 • Tags: 60499
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      Played: 442     duration: 01:39    Uploaded: 08-11-12
 •  
 • mp3
 • ชื่อรายการ:  60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษ...
 • รหัสชุดวิชา:  60499
 • ชื่อชุดวิชา:  ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศ...
 • วิทยากร:  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ:  เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ:  20.00 นาที
 • เลขทะเบียน:  -
 • รายละเอียดย่อ:  สอนเสริม ทาง FM Sukhothai วันที่ 1 มี.ค 54
 • Tags: 60499
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      Played: 413     duration: 01:45    Uploaded: 08-11-12
 •  
 • mp3
 • ชื่อรายการ:  60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษ...
 • รหัสชุดวิชา:  60499
 • ชื่อชุดวิชา:  ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศ...
 • วิทยากร:  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ:  เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ:  20.00 นาที
 • เลขทะเบียน:  -
 • รายละเอียดย่อ:  สอนเสริม ทาง FM Sukhothai วันที่ 31 ม.ค 55
 • Tags: 60499
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      Played: 411     duration: 01:49    Uploaded: 08-11-12
 •  
 • mp3
 • ชื่อรายการ:  60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษ...
 • รหัสชุดวิชา:  60499
 • ชื่อชุดวิชา:  ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศ...
 • วิทยากร:  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ:  เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ:  20.00 นาที
 • เลขทะเบียน:  -
 • รายละเอียดย่อ:  สอนเสริม ทาง FM Sukhothai วันที่ 24 ม.ค 55
 • Tags: 60499
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      Played: 414     duration: 01:41    Uploaded: 08-11-12
 •  
 • mp3
 • ชื่อรายการ:  60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษ...
 • รหัสชุดวิชา:  60499
 • ชื่อชุดวิชา:  ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศ...
 • วิทยากร:  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ:  เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ:  20.00 นาที
 • เลขทะเบียน:  -
 • รายละเอียดย่อ:  สอนเสริม ทาง FM Sukhothai วันที่ 17 ม.ค 55
 • Tags: 60499
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      Played: 618     duration: 01:41    Uploaded: 08-11-12
 •  
 

Powered Free by PHPmotion - Video Script