• mp3
 • ชื่อรายการ:  60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษ...
 • รหัสชุดวิชา:  60499
 • ชื่อชุดวิชา:  ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศ...
 • วิทยากร:  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ:  เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ:  20.00 นาที
 • เลขทะเบียน:  -
 • รายละเอียดย่อ:  สอนเสริม ทาง FM Sukhothai วันที่ 19 เม.ย 54
 • Tags: 60499
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      Played: 407     duration: 01:42    Uploaded: 08-11-12
 •  
 • mp3
 • ชื่อรายการ:  60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษ...
 • รหัสชุดวิชา:  60499
 • ชื่อชุดวิชา:  ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศ...
 • วิทยากร:  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ:  เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ:  20.00 นาที
 • เลขทะเบียน:  -
 • รายละเอียดย่อ:  สอนเสริม ทาง FM Sukhothai วันที่ 5 เม.ย 54
 • Tags: 60499
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      Played: 422     duration: 01:52    Uploaded: 08-11-12
 •  
 • mp3
 • ชื่อรายการ:  60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและ...
 • รหัสชุดวิชา:  60331
 • ชื่อชุดวิชา:  เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเม...
 • วิทยากร:  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ:  เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ:  20.00 นาที
 • เลขทะเบียน:  -
 • รายละเอียดย่อ:  สอนเสริม ทาง FM Sukhothai วันที่ 21 ส.ค 55
 • Tags: 60331
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      Played: 513     duration: 01:10    Uploaded: 08-11-12
 •  
 • mp3
 • ชื่อรายการ:  60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและ...
 • รหัสชุดวิชา:  60331
 • ชื่อชุดวิชา:  เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเม...
 • วิทยากร:  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ:  เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ:  20.00 นาที
 • เลขทะเบียน:  -
 • รายละเอียดย่อ:  สอนเสริม ทาง FM Sukhothai วันที่ 7 ส.ค 55
 • Tags: 60331
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      Played: 461     duration: 01:35    Uploaded: 08-11-12
 •  
 • mp3
 • ชื่อรายการ:  60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและ...
 • รหัสชุดวิชา:  60331
 • ชื่อชุดวิชา:  เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเม...
 • วิทยากร:  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ:  เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ:  20.00 นาที
 • เลขทะเบียน:  -
 • รายละเอียดย่อ:  สอนเสริม ทาง FM Sukhothai วันที่ 31 ก.ค 55
 • Tags: 60331
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      Played: 398     duration: 01:39    Uploaded: 08-11-12
 •  
 • mp3
 • ชื่อรายการ:  60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและ...
 • รหัสชุดวิชา:  60331
 • ชื่อชุดวิชา:  เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเม...
 • วิทยากร:  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ:  เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ:  20.00 นาที
 • เลขทะเบียน:  -
 • รายละเอียดย่อ:  สอนเสริม ทาง FM Sukhothai วันที่ 24 ก.ค 55
 • Tags: 60331
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      Played: 628     duration: 00:42    Uploaded: 08-11-12
 •  
 • mp3
 • ชื่อรายการ:  60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและ...
 • รหัสชุดวิชา:  60331
 • ชื่อชุดวิชา:  เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเม...
 • วิทยากร:  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ:  เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ:  20.00 นาที
 • เลขทะเบียน:  -
 • รายละเอียดย่อ:  สอนเสริม ทาง FM Sukhothai วันที่ 17 ก.ค 55
 • Tags: 60331
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      Played: 429     duration: 01:43    Uploaded: 08-11-12
 •  
 • mp3
 • ชื่อรายการ:  60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและ...
 • รหัสชุดวิชา:  60331
 • ชื่อชุดวิชา:  เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเม...
 • วิทยากร:  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประเภทสื่อ:  เพื่อการศึกษา
 • ความยาวรายการ:  20.00 นาที
 • เลขทะเบียน:  -
 • รายละเอียดย่อ:  สอนเสริม ทาง FM Sukhothai วันที่ 10 ก.ค 55
 • Tags: 60331
 • Rating   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star      Played: 427     duration: 01:28    Uploaded: 08-11-12
 •  
 

Powered Free by PHPmotion - Video Script